ArtEducation.sk: virtuálna galéria a vzdelávacie projekty

ArtMediaEducation je virtuálnym priestorom, v ktorom máme ambíciu publikovať vedecké monografie, teoreticko-vedecké štúdie, články a vzdelávacie projekty, aby sme prezentovali najnovšie poznatky z tejto oblasti doma i v zahraničí. Predstavíme výtvarné, mediálne a multimediálne projekty študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktoré vznikli pod vedením pedagógov vo vzdelávacom procese na fakultách. Naším zámerom je predstaviť nové témy, námety, inšpirácie a originálne prístupy, ktoré pôjdu za rámec tradičného vnímania umenia, médií a edukácie, a ktoré zároveň budú inšpiráciou pre pedagógov - učiteľov na všetkých typoch a stupňoch škôl.

ArtMediaEducation vytvorí priestor na celospoločenský diskurz, výmenu názorov, kde tvorivosť, originalita, autenticita a jedinečnosť človeka budú považované za najcennejšie hodnoty.