Archív

  • Diskurs umění a vzdělávání

    Monografia 2. 08. 2010, Marie Fulková

    Publikácia obsahuje šesť štruktúrovaných častí. Marie Fulková na základe dlhoročného terénneho výskumu v nich analyzuje diskurzívne pole, v ktorom sa konštituujú dve životne dôležité oblasti, a síce umenie a vzdelávanie. Výskum uskutočňuje v predmete výtvarná výchova, ktorý podľa nej v edukačnom systéme ako jediný vytvára priestor na vzdelávanie v kultúre, vo svete výtvarného umenia a v každodennej… Čítať celý článok »