Publikačná činnosť, projekty a výskumné úlohy

Božena Šupšáková je autorkou viacerých monografií, študijných textov, učebníc, mnohých vedeckých a odborných štúdií publikovaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách. Aktívne vystúpila na viacerých zahraničných medzinárodných a svetových konferenciách. Jej publikácie patria do TOP 100 výpožičiek slovenských autorov z knižníc projektu KIS3G z celkového počtu vyše 1 032050 výpožičiek realizovaných od 01.01.2009. www.snk.sk/swift_data/source/.../sk_autori_2009.html.