Vlastné publikácie

 • Slovo a obraz v komunikácii

  Monografia 10.04. 2016 B. Šupšáková - M. Belešová - L. Szentesiová

  Dominantné postavenie tejto publikácie patrí pojmu jazyk, ktorý je príznačný pre všetkých ľudí na celom svete. Okrem toho, že je nositeľom kultúry, obsahuje množstvo elementov, ktoré nás sprevádzajú po celú našu existenciu. Reč je o systéme prostriedkov, slúžiacich k podpore myslenia a komunikácie. Komunikácia je v súčasnosti tak preferovaných slovom, že jedinec sa častokrát už ani nezamýšľa nad obsahom… Čítať celý článok »

 • Vizuálna gramotnosť

  Monografia 14.07. 2015 Božena Šupšáková

  Publikácia, ktorá vychádza v tomto roku, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe doterajšie poznatky danej problematiky a obohacuje ich o nove originálne poznanie v oblasti vizuálnej kultúry. Keďže prechádzame od verbálneho k vizuálnemu vnímaniu a obrazy formujú našu každodennú skúsenosť a vedu k utváraniu nových foriem vnímania, citlivosti, myslenia a chápania sveta, akcentujeme potrebu vizuálnej gramotnosti.… Čítať celý článok »

 • The Media Literacy of Children and Young People / Mediálna gramotnosť detí a mládeže

  Monografia 1.08. 2014 Božena Šupšáková

  Médiá a informačné a komunikačné technológie ovplyvňujú náš každodenný život spôsobom ako nikdy predtým, stávajú sa jeho súčasťou, ale zároveň aj nevyhnutnosťou. Nové médiá, ako internet a digitálna televízia, mohli vzniknúť vďaka digitalizácii, ktorá umožnila rýchlo, lacno a jednoducho kombinovať a prenášať texty i obrazy na veľkú vzdialenosť. To pochopiteľne ovplyvnilo úlohu a postavenie prijímateľa… Čítať celý článok »

 • Detský výtvarný prejav: od čmáraníc k obrazom a ich významom

  Monografia 15.09. 2013 Božena Šupšáková

  Publikácia poníma túto tému v teoretickej rovine a sústreďuje sa predovšetkým na výtvarný prejav detí do 12 rokov veku dieťaťa. Vychádza z najnovších zahraničných poznatkov a koncepcií o detskom výtvarnom prejave, a snaží sa ich vnímať v kontexte našich reálií a kultúry. Analyzuje vplyvy nových teórií tvorby obrazov a novej definície subjektu, ovplyvňovaných semiotickými, postštrukturalistickými a genderovými… Čítať celý článok »

 • ART&MEDIA in EDUCATION 2012. New challenges and opportunities

  Monografia 14.04. 2012 B. Šupšáková a kol.

  Cieľom publikácie, ktorá má časť textov aj v anglickom jazyku, je identifikovať súčasné trendy a vývojové tendencie postavenia umenia a médií v modernej spoločnosti, ich vzájomné prieniky a pôsobenie; obohatiť poznatkovú databázu a aktualizovať súčasný stav poznania teórie a praxe; podnietiť úvahy o postavení, úlohách a možnostiach kooperácie umenia a médií vo vzdelávaní a pri formovaní hodnotových… Čítať celý článok »

 • 123»Posledná »