Vlastné publikácie

 • Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe

  Monografia 29.11. 2021 Božena Šupšáková, Tonka Tacol

  Publikácia Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe je z hľadiska nastolenej problematiky, vzájomných súvislostí a pojmov koncipovaná monolitne. Autorky ponúkajú čitateľovi témy, ktoré sú dnes veľmi aktuálne: detský výtvarný prejav v retrospektíve výskumu; ontogenéza detského výtvarného prejavu; výtvarný vývin a repertoár grafického zobrazenia, grafická kompetencia; detský výtvarný prejav ako… Čítať celý článok »

 • Dimensions of Visual Literacy

  Monografia 13.07. 2020 Božena Šupšáková

  In our publication, we agree with the opinions of the postmodern investigators claiming the contemporary culture becomes the visual culture, in particular thanks to the new sense of geographic and social mobility. It covers many medial forms, from high fine-art through photography, film, television, advertising, up to visual data and schemes in the field of science, engineering, medicine and law. The cumulative consequences of the impact… Čítať celý článok »

 • Génius loci Zemplína-  Kultúrne dedičstvo zemplínskeho regiónu v kontexte vzdelávania

  Monografia 16.12. 2019 Božena Šupšáková

  Autorka predkladá publikáciu Génius loci Zemplína s podtitulom Kultúrne dedičstvo zemplínskeho regiónu v kontexte vzdelávania s vierou, že obohatí poznanie detí, mládeže, ale aj dospelých. Regionálny princíp zvolila ako platformu, ktorá umožní čitateľovi jednoduchšiu orientáciu v obsahu. Publikácia, koncipovaná monolitne, poslúži ako zdroj poznávania, inšpirácie a erudovaných zistení o génius loci zemplínskeho… Čítať celý článok »

 • Kultúrne dedičstvo a prírodné  bohatstvo spišského regiónu v kontexte vzdelávania

  Monografia 16.06. 2018 Božena Šupšáková

  Teritórium troch územných celkov – bývalej Šarišskej, Spišskej a Zemplínskej stolice – malo veľkú históriu. V Gánovciach pri Poprade sa našli pozostatky najstaršieho vývinového typu neandertálskeho pračloveka z obdobia 80 000 rokov pred naším letopočtom. Nálezy sídliska v obci Plaveč svedčia o osídlení v strednom paleolite. Vo Veľkom Šariši pri Prešove bolo odkryté najstaršie slovanské sídlo. Ďalšie… Čítať celý článok »

 • Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania

  Monografia 15.10. 2017 Božena Šupšáková

  Génius loci najviac vystihujú slová „atmosféra“, „duch miesta“, ako ho ľudia prežívajú. Inými slovami, génius loci ─ holistický súhrn hmotných a nehmotných výdobytkov histórie i súčasnosti v istej lokalite. Zvyčajne ide o osobitú atmosféru daného miesta s jeho prírodnou lokalitou, kultúrnym stvárnením či atmosférickými podmienkami. Génius loci býva podfarbený hodnotami, s ktorými je úzko spätý.… Čítať celý článok »

 • 123»Posledná »