Vlastné publikácie

 • Vizuálna kultúra - umenie - vzdelávanie

  Monografia 14.11. 2010 Božena Šupšáková

  Publikácia Vizuálna kultúra - umenie - vzdelávanie si vyžiadala teória i pedagogická prax. Voľne nadväzuje na predchádzajúce teoretické publikácie: Detský výtvarný prejav, Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove, Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy, Art education: retrospectives, perspectives, artnernatives, Child´s crative expression through fine, Vizuálna utúra a umenie v škole, Výtvarná… Čítať celý článok »

 • Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrovaní detí a mládeže

  Monografia 18.10. 2010 Božena Šupšáková, Michaela Syrová

  Publikácia Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrovaní detí a mládeže voľne nadväzuje na predchádzajúce teoretické publikácie: Detský výtvarný prejav, Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove, Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy, Art education: retrospectives, perspectives, artnernatives, Child´s crative expression through fine, Vizuálna utúra a umenie v škole, Výtvarná výchova v systéme… Čítať celý článok »

 • Art education: retrospectives, perspectives and alternatives

  Monografia 30.12. 2009 Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Beatriz Čerkez Art education

  Medzinárodný tím renomovaných autorov zo Slovenska ponúka širokospektrálný a mnohodimenzionálny pohľad na problematiku výchovy k umeniu a kultúre, formovaniu ľudskej osobnosti umením a kultúrou. Čítať celý článok »

 • Vizuálna kultúra a umenie v škole

  Monografia 14.11. 2004 Božena Šupšáková a kol.

  Publikáciu Vizuálna kultúra a umenie v škole (Nové myšlienky a postupy napísal kolektív skúsených domácich a zahraničných autorov, ktorí dlhoročne pôsobia v oblasti edukácie vuzuálnej kultúry a umenia ako vysokoškolskí pedagógovia. Rozoberajú v nej také aktuálne problémy ako je vizualita, vizuálna gramotnosť, vizuálna inteligencia, rozvíjanie obrazotvornosti, interpretácia výtvarného diela, súvislosť umenia,… Čítať celý článok »

 • Čítanka odborných techtov z výtvarnej výchovy

  Monografia 30.09. 2001 Božena Šupšáková

  Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy nadviazala napublikáciu Svet detskej kresby. Je určená predovšetkým študentomučiteľstva výtvarnej výchovy na pedagogických fakultách,environmentálnej výchovy na univerzitách a vysokých školách v SR,súčasným i budúcim učiteľom. Treba ju vnímať ako jeden z možných zdrojov na sprostredkovanie informácií v oblasti výtvarnejvýchovy v danom momente, ku ktorým sa… Čítať celý článok »

 • «12345»