Vlastné publikácie

 • The Media Literacy of Children and Young People / Mediálna gramotnosť detí a mládeže

  Monografia 1.08. 2014 Božena Šupšáková

  Médiá a informačné a komunikačné technológie ovplyvňujú náš každodenný život spôsobom ako nikdy predtým, stávajú sa jeho súčasťou, ale zároveň aj nevyhnutnosťou. Nové médiá, ako internet a digitálna televízia, mohli vzniknúť vďaka digitalizácii, ktorá umožnila rýchlo, lacno a jednoducho kombinovať a prenášať texty i obrazy na veľkú vzdialenosť. To pochopiteľne ovplyvnilo úlohu a postavenie prijímateľa… Čítať celý článok »

 • Detský výtvarný prejav: od čmáraníc k obrazom a ich významom

  Monografia 15.09. 2013 Božena Šupšáková

  Publikácia poníma túto tému v teoretickej rovine a sústreďuje sa predovšetkým na výtvarný prejav detí do 12 rokov veku dieťaťa. Vychádza z najnovších zahraničných poznatkov a koncepcií o detskom výtvarnom prejave, a snaží sa ich vnímať v kontexte našich reálií a kultúry. Analyzuje vplyvy nových teórií tvorby obrazov a novej definície subjektu, ovplyvňovaných semiotickými, postštrukturalistickými a genderovými… Čítať celý článok »

 • ART&MEDIA in EDUCATION 2012. New challenges and opportunities

  Monografia 14.04. 2012 B. Šupšáková a kol.

  Cieľom publikácie, ktorá má časť textov aj v anglickom jazyku, je identifikovať súčasné trendy a vývojové tendencie postavenia umenia a médií v modernej spoločnosti, ich vzájomné prieniky a pôsobenie; obohatiť poznatkovú databázu a aktualizovať súčasný stav poznania teórie a praxe; podnietiť úvahy o postavení, úlohách a možnostiach kooperácie umenia a médií vo vzdelávaní a pri formovaní hodnotových… Čítať celý článok »

 • Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania

  Monografia 20.02. 2012 Božena Šupšákova * Tonka Tacol * Jaromíra Markofová

  Publikáciu „Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania“ si vyžiadala teória i pedagogická prax. Predmetom záujmu je predovšetkým kurikulum a súčasné tendencie v umeleckej edukácii s primárnym záujmom o oblasť kultúry a výtvarného umenia, a to v kontexte spoločensko-historickom. Keďže reforma vzdelávacieho systému tvorí všeobecný rámec i východisko pre ďalšie štúdium a smerovanie umeleckého… Čítať celý článok »

 • Child´s creative expression through fine art

  Monografia 22.01. 2012 Božena Šupšáková

  The issue of the child’s artistic expression is justifiably in the centre of attention of researchers, pedagogues, psychologists and other specialists on a long term basis. It is one of the first spontaneous expressions of the spiritual life of an individual. It is associated with the current mental state, with the structure of personality. It is a certain form of creative activity, but also a statement on the individual’s inner life,… Čítať celý článok »

 • «1234»Posledná »