Publikácie, štúdie, články

 • Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe

  Monografia 29. 11. 2021, Božena Šupšáková, Tonka Tacol

  Publikácia Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe je z hľadiska nastolenej problematiky, vzájomných súvislostí a pojmov koncipovaná monolitne. Autorky ponúkajú čitateľovi témy, ktoré sú dnes veľmi aktuálne: detský výtvarný prejav v retrospektíve výskumu; ontogenéza detského výtvarného prejavu; výtvarný vývin a repertoár grafického zobrazenia, grafická kompetencia; detský výtvarný prejav ako… Čítať celý článok »

 • CHILDREN’S DRAWING AS AN ART SCHEME FOR MODERN ART

  Štúdia 8. 06. 2021, Božena Šupšáková

  The period when the child's drawing was considered only some kind of doodling is over. A different look, different view on the child's artistic expression is nowadays, to a certain extent, also formed by the new art styles. We have in mind the art of the avant-garde, which in its essence, rejects the illusionist principle of reality approximation. That is why nowadays it is very interesting to study the symbol and its significance in fine… Čítať celý článok »

 • MEDIA EDUCATION OF CHILDREN AND YOUTH AS A PATH TO MEDIA LITERACY

  Štúdia 7. 06. 2021, Božena Šupšáková

  This study focuses on the issue of media education of children as a part of media literacy, offering an overview of the current theoretical framework related to the given topic and an analysis of various research findings presented by renowned scholars in Slovakia and abroad. The author also offers results of her own research which aimed to obtain necessary information on the topic, to analyse and evaluate media, traditional as well as the… Čítať celý článok »

 • Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdi

  Monografia 7. 06. 2021, Božena Šupšáková – Tomáš Jablonský (eds.)

  Súčasnosť a budúcnosť edukácie je obklopená množstvom javov a procesov, ktoré majú významný vplyv na jej charakter. Ak jej cieľom má byť mnohostranný rozvoj človeka, musíme ich vziať do úvahy tak v teórii, ako aj v praxi edukácie. Na uvedené reflektuje aj uvedená publikácia príspevkov doktorandov z odboru predškolskej a elementárnej pedagogiky s názvom Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky… Čítať celý článok »

 • Dimensions of Visual Literacy

  Monografia 13. 07. 2020, Božena Šupšáková

  In our publication, we agree with the opinions of the postmodern investigators claiming the contemporary culture becomes the visual culture, in particular thanks to the new sense of geographic and social mobility. It covers many medial forms, from high fine-art through photography, film, television, advertising, up to visual data and schemes in the field of science, engineering, medicine and law. The cumulative consequences of the impact… Čítať celý článok »

 • 123»Posledná »