Publikácie, štúdie, články

 • Heritage Preservation Education in primary school fine art activities

  Monografia 27. 02. 2018, Robert Potočnik

  The aim of the monograph is to examine heritage preservation education in primary school fine art activities. Organisations, such as the UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation), ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), have all launched programmes whose purpose is to raise the awareness on the importance of preserving cultural heritage among youth… Čítať celý článok »

 • Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania

  Monografia 15. 10. 2017, Božena Šupšáková

  Génius loci najviac vystihujú slová „atmosféra“, „duch miesta“, ako ho ľudia prežívajú. Inými slovami, génius loci ─ holistický súhrn hmotných a nehmotných výdobytkov histórie i súčasnosti v istej lokalite. Zvyčajne ide o osobitú atmosféru daného miesta s jeho prírodnou lokalitou, kultúrnym stvárnením či atmosférickými podmienkami. Génius loci býva podfarbený hodnotami, s ktorými je úzko spätý.… Čítať celý článok »

 • Slovo a obraz v komunikácii

  Monografia 10. 04. 2016, B. Šupšáková - M. Belešová - L. Szentesiová

  Dominantné postavenie tejto publikácie patrí pojmu jazyk, ktorý je príznačný pre všetkých ľudí na celom svete. Okrem toho, že je nositeľom kultúry, obsahuje množstvo elementov, ktoré nás sprevádzajú po celú našu existenciu. Reč je o systéme prostriedkov, slúžiacich k podpore myslenia a komunikácie. Komunikácia je v súčasnosti tak preferovaných slovom, že jedinec sa častokrát už ani nezamýšľa nad obsahom… Čítať celý článok »

 • Vizuálna gramotnosť

  Monografia 14. 07. 2015, Božena Šupšáková

  Publikácia, ktorá vychádza v tomto roku, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe doterajšie poznatky danej problematiky a obohacuje ich o nove originálne poznanie v oblasti vizuálnej kultúry. Keďže prechádzame od verbálneho k vizuálnemu vnímaniu a obrazy formujú našu každodennú skúsenosť a vedu k utváraniu nových foriem vnímania, citlivosti, myslenia a chápania sveta, akcentujeme potrebu vizuálnej gramotnosti.… Čítať celý článok »

 • Preferences of Visual Language and Symbols in the Digital Age of Youth

  Štúdia 7. 12. 2014, Bozena Supsakova Comenius University, Faculty of Education, Bratislava, Slovakia

  The new media and social networks have changed the common ways of communication, education and living style as a whole in a radical way. We have studied one of the aspects of the new impact of media, and that is the impact on value orientation of children and youth. In the presentation we intend to analyse child’s pictures and to document how they reflect the current value orientation of children, world of their experiences and actual… Čítať celý článok »

 • «12345»Posledná »