Publikácie, štúdie, články

 • Umelecká edukácia v kontexte kľúčových pedagogických dokumentov

  Článok 17. 08. 2010, Jarmila Markofová

  S rýchlo meniacim sa svetom, novými a veľkorysými možnosťami komunikácie, cestovania i celkovou globálnou súťažou sa menia i rastúce požiadavky kladené na človeka a súčasnú spoločnosť. Posúvame sa teda k vedomostnej spoločnosti i ekonomike, v ktorej sa vzdelávanie , mládež a kultúra stávajú cenným a hodnotným aktívom nielen pre jednotlivé štáty, ale tiež pre Európu a svet. Tieto záväzky pociťujú tak… Čítať celý článok »

 • Vizualita, vizuálna kultúra a stratégie rozvíjania obrazotvornosti

  Štúdia 16. 08. 2010, Božena Šupšáková

  Snáď ešte nikdy v histórii ľudstva nebola imaginárnosť pre identitu alebo pre zhromažďovanie poznatkov a informácií tak dôležitá, ako v súčasnosti. Z celospoločenského pohľadu nikdy predtým nebola ani estetická úprava tovarov tak významná a intenzívna, produkcia a distribúcia tak očividná, imidž technológie tak ľahko manipulovateľný a nekompromisný, ako je tomu dnes. Nikdy predtým neboli obrazy tak sebestačné,… Čítať celý článok »

 • Art education: retrospectives, perspectives and alternatives

  Monografia 30. 12. 2009, Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Beatriz Čerkez Art education

  Medzinárodný tím renomovaných autorov zo Slovenska ponúka širokospektrálný a mnohodimenzionálny pohľad na problematiku výchovy k umeniu a kultúre, formovaniu ľudskej osobnosti umením a kultúrou. Čítať celý článok »

 • Vizuálna kultúra a umenie v škole

  Monografia 14. 11. 2004, Božena Šupšáková a kol.

  Publikáciu Vizuálna kultúra a umenie v škole (Nové myšlienky a postupy napísal kolektív skúsených domácich a zahraničných autorov, ktorí dlhoročne pôsobia v oblasti edukácie vuzuálnej kultúry a umenia ako vysokoškolskí pedagógovia. Rozoberajú v nej také aktuálne problémy ako je vizualita, vizuálna gramotnosť, vizuálna inteligencia, rozvíjanie obrazotvornosti, interpretácia výtvarného diela, súvislosť umenia,… Čítať celý článok »

 • Čítanka odborných techtov z výtvarnej výchovy

  Monografia 30. 09. 2001, Božena Šupšáková

  Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy nadviazala napublikáciu Svet detskej kresby. Je určená predovšetkým študentomučiteľstva výtvarnej výchovy na pedagogických fakultách,environmentálnej výchovy na univerzitách a vysokých školách v SR,súčasným i budúcim učiteľom. Treba ju vnímať ako jeden z možných zdrojov na sprostredkovanie informácií v oblasti výtvarnejvýchovy v danom momente, ku ktorým sa… Čítať celý článok »

 • « Prvá«3456»