Publikácie, štúdie, články

 • Vizualita, vizuálna kultúra a stratégie rozvíjania obrazotvornosti

  Štúdia 16. 08. 2010, Božena Šupšáková

  Snáď ešte nikdy v histórii ľudstva nebola imaginárnosť pre identitu alebo pre zhromažďovanie poznatkov a informácií tak dôležitá, ako v súčasnosti. Z celospoločenského pohľadu nikdy predtým nebola ani estetická úprava tovarov tak významná a intenzívna, produkcia a distribúcia tak očividná, imidž technológie tak ľahko manipulovateľný a nekompromisný, ako je tomu dnes. Nikdy predtým neboli obrazy tak sebestačné,… Čítať celý článok »

 • Art education: retrospectives, perspectives and alternatives

  Monografia 30. 12. 2009, Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Beatriz Čerkez Art education

  Medzinárodný tím renomovaných autorov zo Slovenska ponúka širokospektrálný a mnohodimenzionálny pohľad na problematiku výchovy k umeniu a kultúre, formovaniu ľudskej osobnosti umením a kultúrou. Čítať celý článok »

 • Vizuálna kultúra a umenie v škole

  Monografia 14. 11. 2004, Božena Šupšáková a kol.

  Publikáciu Vizuálna kultúra a umenie v škole (Nové myšlienky a postupy napísal kolektív skúsených domácich a zahraničných autorov, ktorí dlhoročne pôsobia v oblasti edukácie vuzuálnej kultúry a umenia ako vysokoškolskí pedagógovia. Rozoberajú v nej také aktuálne problémy ako je vizualita, vizuálna gramotnosť, vizuálna inteligencia, rozvíjanie obrazotvornosti, interpretácia výtvarného diela, súvislosť umenia,… Čítať celý článok »

 • Čítanka odborných techtov z výtvarnej výchovy

  Monografia 30. 09. 2001, Božena Šupšáková

  Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy nadviazala napublikáciu Svet detskej kresby. Je určená predovšetkým študentomučiteľstva výtvarnej výchovy na pedagogických fakultách,environmentálnej výchovy na univerzitách a vysokých školách v SR,súčasným i budúcim učiteľom. Treba ju vnímať ako jeden z možných zdrojov na sprostredkovanie informácií v oblasti výtvarnejvýchovy v danom momente, ku ktorým sa… Čítať celý článok »

 • Detský výtvarný prejav

  Monografia 4. 09. 2000, Božena Šupšáková

  Do tejto publikácie prispela pôvodným odborným príspevkom prof. Anna H. Kindler, koordinátorka Art Education Programms University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Čítať celý článok »

 • « Prvá«3456»