Publikácie, štúdie, články

 • Visuality and visual culture. Development programme for art talents

  Štúdia 4. 09. 2010, Božena Šupšáková

  Never before in the history of mankind has imagination been so relevant in determining identity or in the accumulation of knowledge and information as it is at present. Never before have pictures been so self-sufficient, and the shaping and influencing of people by pictures so important. This signifies a clear social shift towards visual perception (visual culture). And, as such, all economically advanced civilisations are now perceived… Čítať celý článok »

 • Assessing Art Lessons

  Štúdia 4. 09. 2010, Božena Šupšáková

  Two boys have been given a very simple task - to picture a school yard, a place where they spend almost every day. One child is constantly asking which color belongs here and which there. It seems that he is worried about the idea of being able to come to the final result - to achieve the finest tune with reality. (Green trees have to be green, brown things brown!) The child experiences inner tension. Trying to please the others, including… Čítať celý článok »

 • Umelecká edukácia v kontexte kľúčových pedagogických dokumentov

  Článok 17. 08. 2010, Jarmila Markofová

  S rýchlo meniacim sa svetom, novými a veľkorysými možnosťami komunikácie, cestovania i celkovou globálnou súťažou sa menia i rastúce požiadavky kladené na človeka a súčasnú spoločnosť. Posúvame sa teda k vedomostnej spoločnosti i ekonomike, v ktorej sa vzdelávanie , mládež a kultúra stávajú cenným a hodnotným aktívom nielen pre jednotlivé štáty, ale tiež pre Európu a svet. Tieto záväzky pociťujú tak… Čítať celý článok »

 • Vizualita, vizuálna kultúra a stratégie rozvíjania obrazotvornosti

  Štúdia 16. 08. 2010, Božena Šupšáková

  Snáď ešte nikdy v histórii ľudstva nebola imaginárnosť pre identitu alebo pre zhromažďovanie poznatkov a informácií tak dôležitá, ako v súčasnosti. Z celospoločenského pohľadu nikdy predtým nebola ani estetická úprava tovarov tak významná a intenzívna, produkcia a distribúcia tak očividná, imidž technológie tak ľahko manipulovateľný a nekompromisný, ako je tomu dnes. Nikdy predtým neboli obrazy tak sebestačné,… Čítať celý článok »

 • Art education: retrospectives, perspectives and alternatives

  Monografia 30. 12. 2009, Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Beatriz Čerkez Art education

  Medzinárodný tím renomovaných autorov zo Slovenska ponúka širokospektrálný a mnohodimenzionálny pohľad na problematiku výchovy k umeniu a kultúre, formovaniu ľudskej osobnosti umením a kultúrou. Čítať celý článok »

 • « Prvá«45678»