Publikácie, štúdie, články

 • Art education: retrospectives, perspectives and alternatives

  Monografia 30. 12. 2009, Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Beatriz Čerkez Art education

  Medzinárodný tím renomovaných autorov zo Slovenska ponúka širokospektrálný a mnohodimenzionálny pohľad na problematiku výchovy k umeniu a kultúre, formovaniu ľudskej osobnosti umením a kultúrou. Čítať celý článok »

 • Vizuálna kultúra a umenie v škole

  Monografia 14. 11. 2004, Božena Šupšáková a kol.

  Publikáciu Vizuálna kultúra a umenie v škole (Nové myšlienky a postupy napísal kolektív skúsených domácich a zahraničných autorov, ktorí dlhoročne pôsobia v oblasti edukácie vuzuálnej kultúry a umenia ako vysokoškolskí pedagógovia. Rozoberajú v nej také aktuálne problémy ako je vizualita, vizuálna gramotnosť, vizuálna inteligencia, rozvíjanie obrazotvornosti, interpretácia výtvarného diela, súvislosť umenia,… Čítať celý článok »

 • Čítanka odborných techtov z výtvarnej výchovy

  Monografia 30. 09. 2001, Božena Šupšáková

  Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy nadviazala napublikáciu Svet detskej kresby. Je určená predovšetkým študentomučiteľstva výtvarnej výchovy na pedagogických fakultách,environmentálnej výchovy na univerzitách a vysokých školách v SR,súčasným i budúcim učiteľom. Treba ju vnímať ako jeden z možných zdrojov na sprostredkovanie informácií v oblasti výtvarnejvýchovy v danom momente, ku ktorým sa… Čítať celý článok »

 • Detský výtvarný prejav

  Monografia 4. 09. 2000, Božena Šupšáková

  Do tejto publikácie prispela pôvodným odborným príspevkom prof. Anna H. Kindler, koordinátorka Art Education Programms University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Čítať celý článok »

 • Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove

  Monografia 4. 09. 1999, Božena Šupšáková

  Vedecká publikácia syntetizuje najnovšie poznatky a informácie z oblasti výtvarnej pedagogiky. Prostredníctvom alternatívnych prístupov a kreatívnych projektov teoreticky aj prakticky ukazuje, ako dieťa dokáže vnímať seba samého, prostredníctvom seba pozorovať vonkajší svet, klásť nielen otázky, ale hľadať aj výtvarné odpovede. V teoretickej časti autorka rozpracovala alternatívne prístupy, štyri prúdy výtvarného… Čítať celý článok »

 • « Prvá«4567»