Didaktika písania

Monografia Vlastná monografia 4. 09. 1992, Božena Šupšáková

Univerzita Komenského Bratislava 1992, s. 148. Publikácia poskytuje základnú orientáciu z oblasti didaktiky písania na prvom stupni základnej školy. Kladie si za cieľ pomôcť študentom osvojiť si a upevniť vedomosti, zručnosti a návyky z danej problematiky. Osvojiť si a upevniť písmo (predpísané tvary písmen a číslic) ako základný nástroj gramotnosti, vyjadrovací a dorozumievací i komunikatívny prostriedok. Základné požiadavky na písmo a písanie sú prakticky prezentované pri nácviku písania jednotlivých písmen, spájania písmen do slov a viet. Osobitné kapitoly tvoria aj psychologické a fyziologické aspekty, hygienické a technické požiadavky na písanie.

 

Univerzita Komenského Bratislava 1992, s. 148.

Publikácia poskytuje základnú orientáciu z oblasti didaktiky písania na prvom stupni základnej školy. Kladie si za cieľ pomôcť študentom osvojiť si a upevniť vedomosti, zručnosti a návyky z danej problematiky. Osvojiť si a upevniť písmo (predpísané tvary písmen a číslic) ako základný nástroj gramotnosti, vyjadrovací a dorozumievací i komunikatívny prostriedok. Základné požiadavky na písmo a písanie sú prakticky prezentované pri nácviku písania jednotlivých písmen, spájania písmen do slov a viet. Osobitné kapitoly tvoria aj psychologické a fyziologické aspekty, hygienické a technické požiadavky na písanie.