Génius loci Zemplína-  Kultúrne dedičstvo zemplínskeho regiónu v kontexte vzdelávania

Monografia Vlastná monografia 16. 12. 2019, Božena Šupšáková

Autorka predkladá publikáciu Génius loci Zemplína s podtitulom Kultúrne dedičstvo zemplínskeho regiónu v kontexte vzdelávania s vierou, že obohatí poznanie detí, mládeže, ale aj dospelých. Regionálny princíp zvolila ako platformu, ktorá umožní čitateľovi jednoduchšiu orientáciu v obsahu. Publikácia, koncipovaná monolitne, poslúži ako zdroj poznávania, inšpirácie a erudovaných zistení o génius loci zemplínskeho regiónu, o hmotných a nehmotných výdobytkov histórie i súčasnosti. Génius loci býva podfarbený hodnotami, s ktorými je úzko spätý. Je jedinečný a neopakovateľný, ktorý v kontinuálnej interakcii s duchovným svetom človeka, často v pozícii návštevníka, vytvára viacrozmerný dynamický vnem. Hľadanie, objavovanie a stretávanie sa je tak pozitívnym predpokladom na dialóg s génius loci krajiny, regiónu, mesta, miesta, významne ovplyvňuje percepčné a kognitívne mapy a vnímanie reality.

Publikácia je písaná s vedomím, že cez poznávanie regiónu, jeho kultúrneho dedičstva, cez odkazy predkov, zhmotnené v dobovej architektúre, vo zvykoch a ľudových tradíciách, v hudobných, dramatických, filmových alebo výtvarných artefaktoch, môže prichádzať autentické uvedomenie si vlastnej identity, rozvoj a kultivácia pozitívnych postojov detí, mládeže, ale aj dospelých k regiónu. Genius loci je tu preto, aby sme z neho čerpali, eventuálne inšpirovali sa a ďalej rozvíjali myšlienku, posolstvo, kultúrne hodnoty. Autorka ponúka čitateľovi tie najvýznamnejšie poznatky o Zemplíne v kondenzovanej forme ─ slovom, obrazom, zvukom. Poznávanie kultúrnych a historických kontextov, dejov a udalostí v zemplínskom regióne približuje v textovej forme, ale aj percepciou obrazov a počúvaním zvukov, tónov, reči.  Nastolená problematika úzko korešponduje s edukáciou na základnej škole, ale aj s mimoškolskými aktivitami. Možná integrácia poznatkov o kultúrnom dedičstve do vzdelávania zohľadňuje aspekt zoskupovania poznatkov v rámci vzdelávacích oblastí a prienikových tém Štátneho vzdelávacieho programu, ale najmä aspekt interdisciplinárneho prístupu k poznávaniu génius loci zemplínskeho regiónu. Autorka zároveň rieši jeden z hlavných vzdelávacích cieľov Štátneho vzdelávacieho programu na báze rozvoja geografického, resp. vlastivedného poznávania kultúrneho bohatstva slovenských regiónov. 

Zemplín je jedinečný aj v tom, že si dlhodobo zachováva prírodné bohatstvo s nedotknutou panenskou prírodou vo viacerých oblastiach. Na severe sa rozprestiera oblúk Karpát, horstvá Nízkych Beskýd, Bukovských vrchov a Vihorlatských vrchov. Oblasť Východných Karpát bola v roku 1993 svetovou organizáciou UNESCO vyhlásená za Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty. Od 1. októbra 1997 istú časť Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty uznali za Národný park Poloniny. Známy národný park na rozlohe 29 805 hektárov predstavuje rázovitú poľnohospodársko-lesnícku karpatskú krajinu s mimoriadnou koncentráciou prírodných lesov, resp. pralesov a množstvom endemických a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Na území regiónu sa rozprestiera Vihorlat, najmenšia chránená krajinná oblasť na Slovensku. Tmavé lesy ukrývajú v nadmorskej výške 618 m najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku – Morské oko. Nad hladinou sa vypína Sninský kameň s nádherným výhľadom do okolia. Čarovná príroda ponúka priestor aj pre vysokohorskú turistiku, pre horolezectvo, prechádzky a cyklotúry. Bukovské vrchy, Národný prírodný park Poloniny, prírodné krásy, vodné plochy v južnej časti Zemplína ─ Zemplínska šírava, Vinianske jazero a aj Domaša ─ vytvárajú dôležitú a veľmi cennú medzinárodnú biosférickú rezerváciu UNESCO Východné Karpaty. Zároveň sú najcennejšou časťou pôvodných bukových lesov, zaradených do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                           

                                                            

Video