Výtvarný vývoj a symbol vo vizuálnej komunikácii dieťaťa

Monografia 16. 03. 2019, Tonka Tacol a Božena Šupšáková

Dve popredné autorky na problematiku detského výtvarného prejavu, Tonka Tacol zo Slovinska a Božena Šupšáková zo Slovenska pripravili spoločnú publikáciu, ktorá v prehľadnej forme, plasticky popisuje výtvarný vývoj detí a prítomnosť symbolu v ich vizuálnej komunikácii. Autorky sa pokúsili o zjednotenie teoretického a metodiské hľadiska detského výtvarného a vizuálneho prejavu. Publikácia vyšla v slovinskom jazyku v renomovanom vydavateľstve DEBORA.

 

Obsah publikácie vo virtuálnej knihe nižšie. 

Video