Monografia

 • Vizuálna gramotnosť

  Monografia 14. 07. 2015, Božena Šupšáková

  Publikácia, ktorá vychádza v tomto roku, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe doterajšie poznatky danej problematiky a obohacuje ich o nove originálne poznanie v oblasti vizuálnej kultúry. Keďže prechádzame od verbálneho k vizuálnemu vnímaniu a obrazy formujú našu každodennú skúsenosť a vedu k utváraniu nových foriem vnímania, citlivosti, myslenia a chápania sveta, akcentujeme potrebu vizuálnej gramotnosti.… Čítať celý článok »

 • The Media Literacy of Children and Young People / Mediálna gramotnosť detí a mládeže

  Monografia 1. 08. 2014, Božena Šupšáková

  Médiá a informačné a komunikačné technológie ovplyvňujú náš každodenný život spôsobom ako nikdy predtým, stávajú sa jeho súčasťou, ale zároveň aj nevyhnutnosťou. Nové médiá, ako internet a digitálna televízia, mohli vzniknúť vďaka digitalizácii, ktorá umožnila rýchlo, lacno a jednoducho kombinovať a prenášať texty i obrazy na veľkú vzdialenosť. To pochopiteľne ovplyvnilo úlohu a postavenie prijímateľa… Čítať celý článok »

 • Detský výtvarný prejav: od čmáraníc k obrazom a ich významom

  Monografia 15. 09. 2013, Božena Šupšáková

  Publikácia poníma túto tému v teoretickej rovine a sústreďuje sa predovšetkým na výtvarný prejav detí do 12 rokov veku dieťaťa. Vychádza z najnovších zahraničných poznatkov a koncepcií o detskom výtvarnom prejave, a snaží sa ich vnímať v kontexte našich reálií a kultúry. Analyzuje vplyvy nových teórií tvorby obrazov a novej definície subjektu, ovplyvňovaných semiotickými, postštrukturalistickými a genderovými… Čítať celý článok »

 • ART&MEDIA in EDUCATION 2012. New challenges and opportunities

  Monografia 14. 04. 2012, B. Šupšáková a kol.

  Cieľom publikácie, ktorá má časť textov aj v anglickom jazyku, je identifikovať súčasné trendy a vývojové tendencie postavenia umenia a médií v modernej spoločnosti, ich vzájomné prieniky a pôsobenie; obohatiť poznatkovú databázu a aktualizovať súčasný stav poznania teórie a praxe; podnietiť úvahy o postavení, úlohách a možnostiach kooperácie umenia a médií vo vzdelávaní a pri formovaní hodnotových… Čítať celý článok »

 • Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania

  Monografia 20. 02. 2012, Božena Šupšákova * Tonka Tacol * Jaromíra Markofová

  Publikáciu „Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania“ si vyžiadala teória i pedagogická prax. Predmetom záujmu je predovšetkým kurikulum a súčasné tendencie v umeleckej edukácii s primárnym záujmom o oblasť kultúry a výtvarného umenia, a to v kontexte spoločensko-historickom. Keďže reforma vzdelávacieho systému tvorí všeobecný rámec i východisko pre ďalšie štúdium a smerovanie umeleckého… Čítať celý článok »

 • «12345»Posledná »