Monografia

 • Výtvarný vývoj a symbol vo vizuálnej komunikácii dieťaťa

  Monografia 16. 03. 2019, Tonka Tacol a Božena Šupšáková

  Dve popredné autorky na problematiku detského výtvarného prejavu, Tonka Tacol zo Slovinska a Božena Šupšáková zo Slovenska pripravili spoločnú publikáciu, ktorá v prehľadnej forme, plasticky popisuje výtvarný vývoj detí a prítomnosť symbolu v ich vizuálnej komunikácii. Autorky sa pokúsili o zjednotenie teoretického a metodiské hľadiska detského výtvarného a vizuálneho prejavu. Publikácia vyšla v slovinskom… Čítať celý článok »

 • Kultúrne dedičstvo a prírodné  bohatstvo spišského regiónu v kontexte vzdelávania

  Monografia 16. 06. 2018, Božena Šupšáková

  Teritórium troch územných celkov – bývalej Šarišskej, Spišskej a Zemplínskej stolice – malo veľkú históriu. V Gánovciach pri Poprade sa našli pozostatky najstaršieho vývinového typu neandertálskeho pračloveka z obdobia 80 000 rokov pred naším letopočtom. Nálezy sídliska v obci Plaveč svedčia o osídlení v strednom paleolite. Vo Veľkom Šariši pri Prešove bolo odkryté najstaršie slovanské sídlo. Ďalšie… Čítať celý článok »

 • Heritage Preservation Education in primary school fine art activities

  Monografia 27. 02. 2018, Robert Potočnik

  The aim of the monograph is to examine heritage preservation education in primary school fine art activities. Organisations, such as the UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation), ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), have all launched programmes whose purpose is to raise the awareness on the importance of preserving cultural heritage among youth… Čítať celý článok »

 • Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo šarišského regiónu v kontexte vzdelávania

  Monografia 15. 10. 2017, Božena Šupšáková

  Génius loci najviac vystihujú slová „atmosféra“, „duch miesta“, ako ho ľudia prežívajú. Inými slovami, génius loci ─ holistický súhrn hmotných a nehmotných výdobytkov histórie i súčasnosti v istej lokalite. Zvyčajne ide o osobitú atmosféru daného miesta s jeho prírodnou lokalitou, kultúrnym stvárnením či atmosférickými podmienkami. Génius loci býva podfarbený hodnotami, s ktorými je úzko spätý.… Čítať celý článok »

 • Slovo a obraz v komunikácii

  Monografia 10. 04. 2016, B. Šupšáková - M. Belešová - L. Szentesiová

  Dominantné postavenie tejto publikácie patrí pojmu jazyk, ktorý je príznačný pre všetkých ľudí na celom svete. Okrem toho, že je nositeľom kultúry, obsahuje množstvo elementov, ktoré nás sprevádzajú po celú našu existenciu. Reč je o systéme prostriedkov, slúžiacich k podpore myslenia a komunikácie. Komunikácia je v súčasnosti tak preferovaných slovom, že jedinec sa častokrát už ani nezamýšľa nad obsahom… Čítať celý článok »

 • «1234»Posledná »