Komunikácia v čase a priestore

Aktualizované: 28. 05. 2014

Komunikácia v čase a priestore

Autor: Marek Balko, študent 4. ročníka PdF UK v Bratislave

Odborný garant: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.,

Cieľová skupina: 12 - 17 rokov

Typ školy: 1. a 2. cyklus ZUŠ

Východisko: Výtvarná tvorba Rudolfa Krivoša (1933), ktorý je považovaný za významného člena dnes už kultovej výtvarnej skupiny Mikuláša Galandu. Osobitosť jeho tvorby je charakterizovaná originálnou výtvarnou formou s použitím bohatých povrchových štruktúr. Sochársky robusné - monumentálne tvary a figúry pôsobia obnažene a výrazne vystupujú z pokojného pozadia obrazu, maľby sú oprostené od detailov, jeho obľúbené farby sú farby zeme, lávy a popola.

Predispozícia: Poznatky a zručnosti získané v rámci výtvarnej výchovy a technickej výchovy: kombinovanie materiálov, masovo komunikačné prostriedky - TV a hudba. Ďalej v geometrii, v prírodovede a v oblasti dejín výtvarného umenia (sochárstvo 20. - 21. storočia), a to v súčinnosti s námetom.

Orientácia: Na rozvíjanie osobnosti jedinca, na estetickú, umeleckú hodnotu, na poznávanie dejín výtvarného umenia a výtvarnej kultúry, rozvíjanie výtvarného vnímania.

Cieľ: Predstaviť maliarsku tvorbu Rudolfa Krivoša, ktorého tvorba sa približuje k sochárskej činnosti, inšpirovať sa témou Komunikácia v čase a v priestore - začať pracovať s priestorom, súvisiacim s časom, komunikovať s materiálmi, dať predmetom nový výraz a dbať na kompozíciu, svetlo a farbu. Dôraz položiť na tvorivý proces i výtvarný produkt, rozvíjať predstavivosť a fantáziu jedinca, výtvarnú výchovu vnímať ako hru. Zámerom je dospieť až k minimalizmu. Detí motivovať k spontánnosti, otvorenosti a uvoľnenosti.

Galéria