Žena, strom, premeny

Aktualizované: 22. 10. 2014

Žena, strom, premeny

Autor: Martina Vagovičová, študentka 4. ročníka PdF UK v Bratislave

Odborný garant: Prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

Cieľová skupina: 13 - 15 rokov

Východisko: Človek a odievanie. Odev a odievanie. Odev ako kultúrny fenomén, história odevných štýlov, funkcia odevu. Obrazové a slovné priblíženie problematiky. Výtvarná tvorba Edity Spannerovej, ktorá je prevažne zameraná na osobnosť človeka a jeho pocity. Predovšetkým žena a strom, videné a zobrazené z rôznych uhlov pohľadu sa stali symbolom jej výtvarnej tvorby. (Fialový závoj, pastel, 1972, Zima, kresba ceruzkou, 1959, Posledné lúče, olej, 1966, V jeseni, olej, 1964, Sen, olej, 1973, Česanie, olej, 1975, Krajčírky, olej, 1949).

Predispozícia: Poznatky získané v rámci výtvarnej výchovy, ale i v iných predmetoch, ktoré súvisia s danou témou, ovládanie základných výtvarných techník, schopnosť a ochota pracovať.

Orientácia: Na estetickú, umeleckú hodnotu, na poznávanie dejín výtvarného umenia a výtvarnej kultúry, rozvíjanie výtvarného vnímania.

Cieľ: Rozvíjanie obrazotvornosti a schopnosti výtvarnej výpovede.

Výtvarný problém: Zhotoviť cyklus výtvarných prác, z ktorých každá bude zameraná na rozvíjanie vizuálneho vnímania, výtvarného myslenia, výtvarnej tvorby, a to vždy z iného pohľadu.

Galéria