Vydavateľ

Digit, s.r.o., Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur.

Redakčná rada

Prof. Dr. Božena Šupšáková, PhD., Pedagogická fakulta UK Bratislava, Slovenská republika, predsedníčka redakčnej rady

Doc. Dr. Tonka Tacol, PhD. Pedagogická fakulta Univerzita v Lubljane, Slovinská republika, členka redakčnej rady

Dr. Danuše Sztablová, PhD., Pedagogická fakulta OSU Ostrava, Česká republika, členka redakčnej rady

Mgr. Jarmila Markofová, Pedagogická fakulta UK Bratislava, Slovenská republika, členka redakčnej rady